Styrelsen

Styrelse för 2016 Sjöbergs Hage Nr 1, Färjestaden

Ordförande
Åsa Holmberg
Adress: Sjöbergs gata 36
Tel: 076-165 37 77
Epost: brfsjobergshage@hotmail.com

Ledamöter
Hasse Engstrand
Adress: Sjöbergs gata 34
Tel: 073-746 03 32
Epost: brfsjobergshage@hotmail.com

Bengt Österberg
Adress: Sjöbergs gata 74
Tel: 070-276 20 45
Epost: brfsjobergshage@hotmail.com

Per-Ola Johansson
Adress: Sjöbergs gata 46
Tel 070-225 92 80
Epost: brfsjobergshage@hotmail.com

Styrelsen kan nås på epost via adressen:
brfsjobergshage@hotmail.com